Komisariat i Posterunki Policji - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisariat i Posterunki Policji

Komisariat i Posterunki Policji

Rejon 19

asp. szt. Tomasz Górowski

telefon kom. 696-497-165

telefon stacjonarny: (47) 704 17 11

adres e-mail: dzielnicowy.baranowo@ra.policja.gov.

Rejon nr 19 – rejon usytuowany na terenie gminy Baranowa, obejmujący następujące miejscowości:

Adamczycha, Bakuła, Baranowo, Błędowo, Brodowe Łąki, Budne - Sowięta, Cierpięta, Czarnotrzew, Czerwińskie, Dąbrowa, Dłutówka, Gaczyska, Glinki, Grabownica kolonia, Guzowatka, Jastrząbka, Kalisko, Kopaczyska, Kucieje, Lipowy Las, Majdan, Majk, Oborczyska, Orzoł, Orzołek, Ostrówek, Ramiona, Rupin, Rycica, Witowy Most, Wola Błędowska, Zawady, Ziomek.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z założeniami na terenie miejscowości Wola Błędowska w rejonie boiska, placu zabaw oraz altany gdzie dochodzi do zakłócani porządku publicznego, zaśmiecania, dewastacji mienia. Przyczyną zagrożenia jest gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją a także brak we wskazanym miejscu monitoringu. Do zdarzeń dochodzi codziennie w godzinach 7.00-10.00 i 16.00-23.00.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby zgłoszeń mieszkańców o 10 %

Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Wola Błędowska, Urząd Gminy Baranowo,


_________________________________________________________

Posterunek Policji w Czerwinie

Gmina Czerwin

Rejon nr 20

asp. szt. Robert Zabielski

telefon kom. 797-017-509

telefon stacjonarny: (47) 704 17 21

adres e-mail: dzielnicowy.czerwin@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 20 – rejon usytuowany na terenie gminy Czerwin, obejmujący następujące miejscowości:

Andrzejki-Tyszki, Bobin, Borek, Buczyn, Choromany - Witnice, Chruśnice, Czerwin, Dąbek, Damiany, Dobki Nowe, Dobki Stare, Dzwonek, Filochy, Gocły, Gostery, Grodzisk Duży, Grodzisk-Wieś, Gumki, Janki Młode, Jarnuty, Księżopole, Łady - Mans, Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, Malinowo Nowe, Malinowo Stare, Piotrowo, Piski, Pomian, Seroczyn, Skarżyn, Sokołowo, Stylągi, Suchcice, Tomasze, Tyszki-Ciągaczki, Tyszki-Nadbory, Wiśniewo, Wiśniówek, Wojsze, Wólka Czerwińska, Wólka Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Żochy.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, podejmuje działania priorytetowe związane ze spożywaniem alkoholu, bójek, pobić oraz zakłócenia porządku publicznego w rejonie sklepu spozywczo-monopolowego  w miejscowości Piski.

Zakładany cel to: wyeliminowanie sytuacji, w których dochodzi do popełniania wykroczeń w tym miejscu.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie, Sołtys wsi Piski.

 

Gmina Troszyn

Rejon nr 21

asp. Tomasz Mierzejewski

telefon kom.  696-497-142

telefon stacjonarny: (47) 704 17 22

adres e-mail: dzielnicowy.troszyn@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 21 – rejon usytuowany na terenie gminy Troszyn, obejmujący następujące miejscowości:

Aleksandrowo, Borowce, Budne, Choromany, Chrostowo, Chrzczony, Dąbek, Dzbenin, Grucele, Janki Stare, Janochy, Kamionowo, Kleczkowo, Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Łątczyn, Mieczki-Abramy, Mieczki-Poziemaki, Mieczki-Ziemaki, Milewo Wielkie, Milewo-Łosie, Milewo-Tosie, Ojcewo, Opęchowo, Puchały, Rabędy, Radgoszcz, Repki, Rostki, Sawały, Siemiątkowo, Troszyn, Trzaski, Wysocarz, Zamość, Zapieczne, Zawady, Żmijewek Włościański, Żmijewek-Mans, Żmijewo-Zagroby, Żyźniewo.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane  ze spożywaniem alkoholu w miejscu obiętym zakazem tj.w rejonie sklepu spożywczo -monopolowego w miejscowosci Kleczkowo, w godzinach 7:00:18:00. W wyniku czego dochodzi do wykroczeń, zakłóceń ładu i porządku publicznego, a osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu niekiedy wracają pojazdami do miejsc swojego zamieszkania.

Zakładany cel: Spadek liczby zgłoszeń w KMZB o 25%w porównaniu do II półrocza 2019 roku.i wyeliminowanie zgłoszonychinterwencjidotyczących zakłócenia ładu i porządku publicznego. Podjęte działania miają również na celu wyeliminowywanie zjawiska kierowania pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu przez osoby, które dokonują zakupu alkoholu w sklepie a po jego wypiciu ruszają w dalszą drogę.

Podmioty współpracujące: Sołtys miejscowości Kleczkowo, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Troszynie – podejmowanie działań w ramach swoich kompetencji, Szkoła Powiatowa w Troszynie- pomoc w organizacji spotkań z uczniami na temat używek.

________________________________________________________

Posterunek Policji w Goworowie

Rejon nr 25

sierż. szt. Sławomir Galarski

tel. służbowy stacjonarny – (47) 704-17-31

tel. służbowy komórkowy – 696-497-170

adres e-mail: dzielnicowy.goworowo1@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 25 – rejon usytuowany na terenie gminy Goworowo, obejmujący następujące miejscowości:

Brzeźno, Brzeźno-Wieś, Brzeźno-Kolonia, Cisk, Damięty, Gierwaty, Goworówek, Goworowo, Grabowo, Jawory-Podmaście, Jawory Stare, Jawory-Wielkopole, Kruszewo, Lipianka, Nogawki, Pokrzywnica, Rębisze-Działy, Rębisze-Kolonia, Rębisze-Parcele, Struniawy, Wólka Brzezińska, Żabin.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z parkowaniem pojazdów w miejscach zabronionych przy ulicach Rynek, Kościelnej oraz Ostrołęckiej. W rejonie w/w ulic w na terenie Goworowo w ostatnim okresie czasu zostały wyznaczone miejsca parkingowe jak też miejsca całkowicie wyłączone z ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych i w pobliżu skrzyżowań. Pomimo tego kierujący nadal parkują na miejscach wyłączonych z ruchu tzw. wysepkach powodując tym realne zagrożenie dla osób korzystających z przejść dla pieszych jak też dla innych kierujących.

Zakładany cel do osiągnięcia to: wyeliminowanie sytuacji w których dochodzi  do w/w wykroczeń i ich spadek o min 60%

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Goworowo, Sklep STOKROTKA i PRIM.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gmina Goworowo

Rejon nr 24

mł. asp. Artur Szlązak

tel. służbowy stacjonarny – (47) 704 -17-31
tel. służbowy komórkowy – 696- 497-152

adres e-mail:dzielnicowy.goworowo2@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 24 – rejon usytuowany na terenie gminy Goworowo, obejmujący następujące miejscowości:

Borki,  Czarnowo, Czernie, Daniłowo, Dzbądzek, Góry, Grodzisk Mały, Jemieliste, Józefowo, Jurgi, Kaczka, Kobylin, Kunin, Ludwinowo, Michałowo, Pasieki, Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Smólnik, Szarłat, Szczawin, Wólka Kunińska, Zaorze.

Dzielnicowy w pierwszej połowie 2020 roku podejmuje działania priorytetowe związane z rejonem przystanku PKS i PKP w miejscowości Pasieki, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz wybryki chuligański.

Założony cel do osiągnięcia to:  wyeliminowanie sytuacji w których dochodzi  do w/w zagrożeń.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Goworowo, Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Pasiekach.

______________________________________________________

Posterunek Policji w Kadzidle

Rejon nr 27

sierż. szt. Jerzy Tabaka
telefon kom. 696-497-167
telefon stacjonarny: (47) 704 17 42

adres e-mail: dzielnicowy.kadzidlo2@ra.policja.gov.pl

Miejscowości Gminy Kadzidło:  

Rejon nr 27 – rejon usytuowany na terenie gminy Kadzidło, obejmujący następujące miejscowości:

Chudek, Gleba, Jeglijowiec, Kraska, Kadzidło, Kierzek, Kuczyńskie, Piasecznia, Strzałki.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2019 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z zaśmiecaniem, zakłócaniem porządku publicznego i spoczynku nocnego oraz spożywania alkoholu  w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu oraz demoralizacja nieletnich w rejonie czytelni przy ul. Kościuszki w m. Kadzidło. Zjawisko to występuje nieregularnie od poniedziałku do niedzieli w godzinach wieczorowo-nocnych.

Zakładany cel do osiągnięcia to: wzrost stanu poczucia bezpieczeństwa  osób korzystających  z czytelni, zmniejszenie popełnianych wykroczeń o 50 %, spadek zgłoszeń przez mieszkańców.

Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Kadzidło, Urząd Gminy w Kadzidle.

Rejon nr 26

st.asp. Mariusz Święcki    
telefon kom. 519-035-419
telefon stacjonarny: (47) 704 17 42

adres e-mail: dzielnicowy.kadzidlo1@ra.policja.gov.pl

Miejscowości Gminy Kadzidło:        

Rejon nr 26 – rejon usytuowany na terenie gminy Kadzidło, obejmujący następujące miejscowości:

Brzozowa, Brzozówka, Czarnia, Dylewo Nowe, Dylewo Stare, Golanka, Jazgarka, Klimki, Krobia, Rososz, Siarcza Łąka, Sul, Tatary, Todzia, Wach.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadzi działanie priorytetowe związane z rejonem Sklepu Spożywczego w Krobi, gdzie dochodzi do nieprzestrzegania przepisów dotyczących spożywania alkoholu w miejscu publicznym, nieregularnie od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00.

Zakładany cel do osiągnięcia to:spadek podejmowanych interwencji wobec osób nieprzestrzegających przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  przeciwdziałaniu alkoholizmowi, spadek nałożonych MKK.

Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Krobia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle, Urząd Gminy w Kadzidle.

_________________________________________________________

Komisariat Policji w Myszyńcu

Rejon 23

asp. szt. Mariusz Ślubecki
telefon kom. 797-017-512

telefon stacjonarny: (47) 704 17 78

adres e-mail: dzielnicowy.myszyniec@ra.policja.gov.pl
Miejscowości gminy Myszyniec:

Rejon nr 23 – rejon usytuowany na terenie miasta i gminy Myszyniec, obejmujący następujące miejscowości:

Cięćk, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Myszyniec, Myszyniec – Koryta, Niedźwiedź, Wolkowe, Wykrot,

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z z rejonem sklepu „ABC” w Myszyńcu gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecania, zakłócania ciszy nocnej oraz wybryki chuligańskie.   

Założony cel do osiągnięcia to: eliminacja w/w zagrożeń i zapobieganie nagannym zachowaniom jak również profilaktyka w zakresie wskazanego problemu.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu, Rada Miejska w Myszyńcu, Właściciel Placówki Handlowej. 

Rejon 22

asp. Tomasz Jędrzejczyk
telefon kom. 797-017-511
telefon stacjonarny: (47) 704 17 79

adres e-mail: dzielnicowy.czarnia@ra.policja.gov.pl
Miejscowości gminy Myszyniec:

Rejon nr 22 – rejon usytuowany na terenie gminy Myszyniec i gminy Czarnia, obejmujący następujące miejscowości:

Białusny Lasek, Bandysie, Brzozowy Kąt, Charcibałda, Cupel, Cyk, Czarnia, Długie, Michałowo, Myszyniec Stary, Olszyny, Pelty, Rutkowo, Surowe, Świdwiborek, Wydmusy, Zalesie, Zdunek.

Miejsowości gminy Czarnia:
Czarnia, Surowe, Brzozowy Kąt, Michałowo, Rutkowo, Długie, Cypel, Cyk i Bandysie.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane zz rejonem przystanku autobusowego w miejscowości Czarnia gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu publicznym  oraz zaśmiecania.

Założony cel do osiągnięcia to: eeliminacja w/w zagrożeń i zapobieganie nagannym zachowaniom jak również profilaktyka w zakresie wskazanego problemu.

Podmioty współpracujące: Sołtys Wsi Czarnia, Samorząd Gminy w Czarni.

______________________________________________________________________________________

Posterunek Policji w Łysych Rejon 28

mł. asp. Krzysztof Zapadka
telefon kom. 696-497-169

telefon stacjonarny: (47) 704 17 60

adres e-mail: dzielnicowy.lyse1@ra.policja.gov.pl

Miejscowości gminy Łyse:

Rejon nr 28 – rejon usytuowany na terenie gminy Łyse, obejmujący następujące miejscowości:

Łyse, Lipniki, Szafranki, Tartak, Baba, Plewki, Dawia, Złota Góra

Dzielnicowy, pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem Sklepów Spożywczych w miejscowości Szafranki , gdzie w godzinach od 7.00 do 21.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem oraz zakłócające ład i porządek publiczny.

Założony cel do osiągnięcia: Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bezwzględne  stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Sposób oceny realizacji- ilościowy- przeprowadzenie  spotkań z mieszkańcami tej miejscowości, kontrola i obserwacja rejonu sklepów.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych Urząd Gminy w Łysych.

Rejon 29

sierż. szt. Sebastian Gołaś
telefon
kom. 519-035-427

telefon stacjonarny: (47) 704 17 60

adres e-mail: dzielnicowy.lyse2@ra.policja.gov.pl


Miejscowości gminy Łyse:

Rejon nr 29 – rejon usytuowany na terenie gminy Łyse, obejmujący następujące miejscowości:

Zalas, Łączki, Wejdo, Piątkowizna, Pupkowizna, Dęby, Serafin, Dudy Puszczańskie, Warmiak, Tyczek, Grądzkie, Antonia, Wyżega, Kleknor.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem Sklepu Spożywczego w miejscowości Piątkowizna, gdzie w godzinach od 7.00 do 20.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zakłócające porządek publiczny.

Założony cel do osiągnięcia: : Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bezwzględne  stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Sposób oceny realizacji- ilościowy- wzrost liczby spotkań z mieszkańcami w miejscowości Piątkowizna ,oraz rozmowy w właścicielem sklepu.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych, Urząd Gminy Łyse.

____________________________________________________

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Niestety, czasem z różnych obiektywnych przyczyn dzielnicowy nie będzie mógł odebrać połączenia. Powodem może być interwencja lub inne czynności służbowe. W tego typu sytuacjach połączenie będzie przekierowane do Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, który udzieli informacji dotyczącej dzielnicowego lub skieruje patrol policji.

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji

należy dzwonić pod nr 997 lub 112

 

Zachęcamy także do korzystania z aplikacji ,, Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.06.2012
Data modyfikacji 25.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Żerański
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Żerański Oficer Prasowy KMP w Ostrołęce
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Żerański
do góry