Komisariat i Posterunki Policji - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisariat i Posterunki Policji

Komisariat i Posterunki Policji

Rejon 19

asp. szt. Tomasz Górowski

telefon kom. 696-497-165

telefon stacjonarny: 47 70 417 11

adres e-mail: dzielnicowy.baranowo@ra.policja.gov.

Rejon nr 19 – rejon usytuowany na terenie gminy Baranowa, obejmujący następujące miejscowości:

Adamczycha, Bakuła, Baranowo, Błędowo, Brodowe Łąki, Budne - Sowięta, Cierpięta, Czarnotrzew, Czerwińskie, Dąbrowa, Dłutówka, Gaczyska, Glinki, Grabownica kolonia, Guzowatka, Jastrząbka, Kalisko, Kopaczyska, Kucieje, Lipowy Las, Majdan, Majk, Oborczyska, Orzoł, Orzołek, Ostrówek, Ramiona, Rupin, Rycica, Witowy Most, Wola Błędowska, Zawady, Ziomek.

Dzielnicowy Gminy Baranowo, w drugiej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe w kompleksie leśnym przy trasie Baranowo - Budne Sowięta, gdzie dochodzi do niewłaściwych zachowań w postaci zaśmiecania terenów leśnych poprzez tworzenie dzikich wysypisk śmieci oraz niestosowania się do znaków zakazu wjazdu pojazdów do lasu. Przyczyną zagrożenia jest wyrzucanie śmieci komunalnych z pojazdów przez mieszkańców do lasu , a także brak we wskazanym miejscu monitoringu. Do zdarzeń dochodzi codziennie w godzinach 7.00 - 10.00 i 16.00 - 23.00.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby zgłoszeń mieszkańców o 10 %

Podmioty współpracujące: Nadleśniczy Nadleśnictwa Parciaki, Sołtys Wsi Baranowo, Urząd Gminy Baranowo.


_________________________________________________________

Posterunek Policji w Czerwinie

Gmina Czerwin

Rejon nr 20

asp. szt. Robert Zabielski

telefon kom. 797-017-509

telefon stacjonarny: 47 70 417 21

adres e-mail: dzielnicowy.czerwin@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 20 – rejon usytuowany na terenie gminy Czerwin, obejmujący następujące miejscowości:

Andrzejki-Tyszki, Bobin, Borek, Buczyn, Choromany - Witnice, Chruśnice, Czerwin, Dąbek, Damiany, Dobki Nowe, Dobki Stare, Dzwonek, Filochy, Gocły, Gostery, Grodzisk Duży, Grodzisk-Wieś, Gumki, Janki Młode, Jarnuty, Księżopole, Łady - Mans, Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, Malinowo Nowe, Malinowo Stare, Piotrowo, Piski, Pomian, Seroczyn, Skarżyn, Sokołowo, Stylągi, Suchcice, Tomasze, Tyszki-Ciągaczki, Tyszki-Nadbory, Wiśniewo, Wiśniówek, Wojsze, Wólka Czerwińska, Wólka Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Żochy.

Dzielnicowy w drugiej połowie 2020 roku podejmuje działania priorytetowe związane ze spożywaniem alkoholu oraz zaśmiecaniem w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego w godzinach 13-21 w miejscowości Laski Włościańskie 6 gmina Czerwin.

Zakładany cel do osiągnięcia: spadek liczby wykroczeń o 30% w porównaniu do analogicznego poprzedniego roku
Podmioty współpracujące:GKRPA w Czerwinie, sołtys miejscowości Laski Włościańskie.  

 

Gmina Troszyn

Rejon nr 21

asp. Tomasz Mierzejewski

telefon kom.  696-497-142

telefon stacjonarny: 47 70 417 22

adres e-mail: dzielnicowy.troszyn@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 21 – rejon usytuowany na terenie gminy Troszyn, obejmujący następujące miejscowości:

Aleksandrowo, Borowce, Budne, Choromany, Chrostowo, Chrzczony, Dąbek, Dzbenin, Grucele, Janki Stare, Janochy, Kamionowo, Kleczkowo, Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Łątczyn, Mieczki-Abramy, Mieczki-Poziemaki, Mieczki-Ziemaki, Milewo Wielkie, Milewo-Łosie, Milewo-Tosie, Ojcewo, Opęchowo, Puchały, Rabędy, Radgoszcz, Repki, Rostki, Sawały, Siemiątkowo, Troszyn, Trzaski, Wysocarz, Zamość, Zapieczne, Zawady, Żmijewek Włościański, Żmijewek-Mans, Żmijewo-Zagroby, Żyźniewo.

Dzielnicowy  w drugim półroczu 2020 roku, podejmuje działanie priorytetowe związane z przeciwdziałaniem występowania zjawiska spożywania alkoholu i zaśmiecania w  rejonie placu zabaw,  obiektu Orlik i budynku  szkoły  w miejscowości  Łątczyn  w godzinach 15:00:23:00. 

Zakładany cel do osiągnięcia: Dążenie  do wyeliminowania  zjawiska spożywania alkoholu i zaśmiecania w rejonie objętym  realizacją zadania priorytetowego. Zakładany cel to ograniczenie popełnianych  wykroczeń w stosunku do lipca i sierpnia  2020 roku realizacji zadania priorytetowego do zakończenia realizacji zadania o 25 % co będzie miało wpływ na poprawę ładu i porządku  publicznego w rejonie objętym realizacją zadania.

 Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego:      
-Sołtys miejscowości Łątczyn
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Troszynie –  podejmowanie działań w ramach swoich kompetencji.
-Szkoły Podstawowe w Troszynie i Kleczkowie - pomoc w organizacji spotkań z uczniami na temat   użytek.

________________________________________________________

Posterunek Policji w Goworowie

Rejon nr 25

sierż. szt. Sławomir Galarski

tel. służbowy stacjonarny 47 70 417 31

tel. służbowy komórkowy  696 497 170

adres e-mail: dzielnicowy.goworowo1@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 25 – rejon usytuowany na terenie gminy Goworowo, obejmujący następujące miejscowości:

Brzeźno, Brzeźno-Wieś, Brzeźno-Kolonia, Cisk, Damięty, Gierwaty, Goworówek, Goworowo, Grabowo, Jawory-Podmaście, Jawory Stare, Jawory-Wielkopole, Kruszewo, Lipianka, Nogawki, Pokrzywnica, Rębisze-Działy, Rębisze-Kolonia, Rębisze-Parcele, Struniawy, Wólka Brzezińska, Żabin.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania piorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. zakłócanie porządku publicznego przez osoby będące po spożyciu alkoholu, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem , załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym w rejonie ulic Ostrołęckiej i Rynek w Goworowie.

Zakładany cel do osiągnięcia to: eliminacja w/w zagrożeń i zapobieganie nagannym zachowaniom. 

Podmioty współpracujące:

-Urząd Gminy w Goworowie, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Goworowie.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gmina Goworowo

Rejon nr 24

mł. asp. Artur Szlązak

tel. służbowy stacjonarny 47 70 417 31
tel. służbowy komórkowy 696  497 152

adres e-mail:dzielnicowy.goworowo2@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 24 – rejon usytuowany na terenie gminy Goworowo, obejmujący następujące miejscowości:

Borki,  Czarnowo, Czernie, Daniłowo, Dzbądzek, Góry, Grodzisk Mały, Jemieliste, Józefowo, Jurgi, Kaczka, Kobylin, Kunin, Ludwinowo, Michałowo, Pasieki, Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Smólnik, Szarłat, Szczawin, Wólka Kunińska, Zaorze.

Dzielnicowy w drugiej połowie 2020 roku podejmuje działania  piorytetowe związane ze spożywaniem alkoholu, zakłócaniem porządku publicznego w rejonie sklepu Spożywczego w miejscowości Szczawin gm. Goworowo. 

Założony cel do osiągnięcia to: uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43´ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Bezwzględne stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu.

Podmioty współpracujące:

-Urząd Gminy w Goworowie, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Goworowie.

______________________________________________________

Posterunek Policji w Kadzidle

Rejon nr 27

sierż. szt. Jerzy Tabaka
telefon kom. 696-497-167
telefon stacjonarny: 47 70 417 42

adres e-mail: dzielnicowy.kadzidlo2@ra.policja.gov.pl

Miejscowości Gminy Kadzidło:  

Rejon nr 27 – rejon usytuowany na terenie gminy Kadzidło, obejmujący następujące miejscowości:

Chudek, Gleba, Jeglijowiec, Kraska, Kadzidło, Kierzek, Kuczyńskie, Piasecznia, Strzałki.

Dzielnicowy, w drugiej połowie 2020 roku, przeprowadzi działanie priorytetowe związane z zaśmiecaniem, zakłócaniem porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu i demoralizacją nieletnich w rejonie Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Kościuszki w msc. Kadzidło.

Zakładany cele do osiągnięcia to: eliminacja zjawisk patologicznych oraz zmniejszenie popełnianych wykroczeń , wzrost poczucia stanu bezpieczeństwa osób korzystających z terenu przyległego do CKK w Kadzidle.  

Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Kadzidło, Urząd Gminy w Kadzidle. 

Rejon nr 26

st.asp. Mariusz Święcki    
telefon kom. 519-035-419
telefon stacjonarny: 47 70 417 42

adres e-mail: dzielnicowy.kadzidlo1@ra.policja.gov.pl

Miejscowości Gminy Kadzidło:        

Rejon nr 26 – rejon usytuowany na terenie gminy Kadzidło, obejmujący następujące miejscowości:

Brzozowa, Brzozówka, Czarnia, Dylewo Nowe, Dylewo Stare, Golanka, Jazgarka, Klimki, Krobia, Rososz, Siarcza Łąka, Sul, Tatary, Todzia, Wach.

Dzielnicowy, w drugiej połowie 2020 roku, przeprowadzi działanie priorytetowe związane z rejonem Sklepu Spożywczego Groszek  w miejscowości Czarnia, gdzie dochodzi do nieprzestrzegania przepisów dotyczących spożywania alkoholu w miejscu publicznym, nieregularnie od poniedziałku do niedzieli w godz. 08:00-21:00.

Zakładany cele do osiągnięcia to: spadek podejmowanych interwencji wobec osób nieprzestrzegających przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  przeciwdziałaniu alkoholizmowi, spadek nałożonych MKK.

Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Czarnia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle, Urząd Gminy w Kadzidle.

_________________________________________________________

Komisariat Policji w Myszyńcu

Rejon 23

asp. szt. Mariusz Ślubecki
telefon kom. 797-017-512

telefon stacjonarny: 47 70 417 78

adres e-mail: dzielnicowy.myszyniec@ra.policja.gov.pl
Miejscowości gminy Myszyniec:

Rejon nr 23 – rejon usytuowany na terenie miasta i gminy Myszyniec, obejmujący następujące miejscowości:

Cięćk, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Myszyniec, Myszyniec – Koryta, Niedźwiedź, Wolkowe, Wykrot,

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z z rejonem sklepu „ABC” w Myszyńcu gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecania, zakłócania ciszy nocnej oraz wybryki chuligańskie.   

Założony cel do osiągnięcia to: eliminacja w/w zagrożeń i zapobieganie nagannym zachowaniom jak również profilaktyka w zakresie wskazanego problemu.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu, Rada Miejska w Myszyńcu, Właściciel Placówki Handlowej. 

Rejon 22

asp. Tomasz Jędrzejczyk
telefon kom. 797-017-511
telefon stacjonarny: 47 70 417 79

adres e-mail: dzielnicowy.czarnia@ra.policja.gov.pl
Miejscowości gminy Myszyniec:

Rejon nr 22 – rejon usytuowany na terenie gminy Myszyniec i gminy Czarnia, obejmujący następujące miejscowości:

Białusny Lasek, Bandysie, Brzozowy Kąt, Charcibałda, Cupel, Cyk, Czarnia, Długie, Michałowo, Myszyniec Stary, Olszyny, Pelty, Rutkowo, Surowe, Świdwiborek, Wydmusy, Zalesie, Zdunek.

Miejsowości gminy Czarnia:
Czarnia, Surowe, Brzozowy Kąt, Michałowo, Rutkowo, Długie, Cypel, Cyk i Bandysie.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane zz rejonem przystanku autobusowego w miejscowości Czarnia gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu publicznym  oraz zaśmiecania.

Założony cel do osiągnięcia to: eeliminacja w/w zagrożeń i zapobieganie nagannym zachowaniom jak również profilaktyka w zakresie wskazanego problemu.

Podmioty współpracujące: Sołtys Wsi Czarnia, Samorząd Gminy w Czarni.

______________________________________________________________________________________

Posterunek Policji w Łysych Rejon 28

mł. asp. Krzysztof Zapadka
telefon kom. 696-497-169

telefon stacjonarny: 47 70 417 60

adres e-mail: dzielnicowy.lyse1@ra.policja.gov.pl

Miejscowości gminy Łyse:

Rejon nr 28 – rejon usytuowany na terenie gminy Łyse, obejmujący następujące miejscowości:

Łyse, Lipniki, Szafranki, Tartak, Baba, Plewki, Dawia, Złota Góra

Dzielnicowy, pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem Sklepów Spożywczych w miejscowości Szafranki , gdzie w godzinach od 7.00 do 21.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem oraz zakłócające ład i porządek publiczny.

Założony cel do osiągnięcia: Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bezwzględne  stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Sposób oceny realizacji- ilościowy- przeprowadzenie  spotkań z mieszkańcami tej miejscowości, kontrola i obserwacja rejonu sklepów.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych Urząd Gminy w Łysych.

Rejon 29

mł. asp. Marcin Brewczyński
telefon
kom. 519-035-427

telefon stacjonarny: 47 70 417 60

adres e-mail: dzielnicowy.lyse2@ra.policja.gov.pl


Miejscowości gminy Łyse:

Rejon nr 29 – rejon usytuowany na terenie gminy Łyse, obejmujący następujące miejscowości:

Zalas, Łączki, Wejdo, Piątkowizna, Pupkowizna, Dęby, Serafin, Dudy Puszczańskie, Warmiak, Tyczek, Grądzkie, Antonia, Wyżega, Kleknor.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem Sklepu Spożywczego w miejscowości Piątkowizna, gdzie w godzinach od 7.00 do 20.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zakłócające porządek publiczny.

Założony cel do osiągnięcia: : Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bezwzględne  stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Sposób oceny realizacji- ilościowy- wzrost liczby spotkań z mieszkańcami w miejscowości Piątkowizna ,oraz rozmowy w właścicielem sklepu.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych, Urząd Gminy Łyse.

____________________________________________________

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Niestety, czasem z różnych obiektywnych przyczyn dzielnicowy nie będzie mógł odebrać połączenia. Powodem może być interwencja lub inne czynności służbowe. W tego typu sytuacjach połączenie będzie przekierowane do Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, który udzieli informacji dotyczącej dzielnicowego lub skieruje patrol policji.

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji

należy dzwonić pod nr 997 lub 112

 

Zachęcamy także do korzystania z aplikacji ,, Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym

 

 

Metryczka

Data publikacji : 25.06.2012
Data modyfikacji : 04.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Żerański
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Żerański Oficer Prasowy KMP w Ostrołęce
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Żerański
do góry