Gminy Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis

Gminy Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis

Gmina Olszewo Borki

Rejon 6

mł. asp. Paweł Pierzchała

telefon kom.  696-497-147

telefon. stacjonarny 47 70 414 91

adres e-mail: dzielnicowy.olszewoborki1@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 6 – rejon usytuowany na terenie gminy Olszewo - Borki, obejmujący następujące miejscowości:

Antonie, Białobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy, Chojniki, Grabnik, Grabówek, Kruki, Łazy, Mostówek, Nowa Wieś, Przystań, Rataje, Rżaniec, Siarki, Wyszel, Zabrodzie.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe  związane z rejonem parku w miejscowości Nowa Wieś przy ul. Parkowej i Szkolnej, gdzie  dochodzi do zakłócania spokoju, porządku publicznego. Przyczyną zagrożenia jest gromadzenie się osób zaśmiecających rejon parku, spożywających alkohol a także brak we wskazanych miejscu monitoringu. Do zdarzeń dochodzi w weekendy jak i w dni powszechne w godz. 07.30-23.00.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby zgłoszeń mieszkańców o 10 %

Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Nowa Wieś , Urząd Gminy Olszewo-Borki

_________________________________________________________

Gmina Olszewo Borki

Rejon 7

 

asp. szt. Tomasz Buturla

telefon. kom. 696-497-143

telefon  stacjonarny 47 70 414 91

adres e-mail: dzielnicowy.olszewoborki2@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 7 – rejon usytuowany na terenie gminy Olszewo - Borki, obejmujący następujące miejscowości:

Dobrołęka, Drężewo, Działyń, Grabowo, Kordowo, Mostowo, Nakły, Nożewo, Olszewo – Borki, Skrzypek, Stepna Stara, Stepna - Michałki, Zabiele Wielkie, Zabiele – Piliki, Żebry – Chudek, Żebry – Ostrowy, Żebry – Perosy, Żebry – Sławki,  Żebry – Stara Wieś, Żebry – Wierzchlas, Żebry – Żabin, Żerań Duży, Żerań Mały.
 

Dzielnicowy, w pierrwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe  zgodnie z założeniami  na terenie m-ci miejscowości Olszewo Borki przy ul. Matejki w rejonie skwerku i  placu zabaw dziecięcego oraz w rejonie kortu tenisowego przy ul. Chopina, gdzie dochodzi do zakłócania porządku publicznego. Przyczyną zagrożenia jest gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją, zaśmiecającej oraz osób starszych spożywających alkohol, a także brak we wskazanych miejscach monitoringu. Do zdarzeń dochodzi w weekendy jak i w dni powszechne w godzinach popołudniowo-wieczorowych tj. godz. 16.00-23.00.

Założony cel do osiągnięcia: Spadek liczby zgłoszeń mieszkańców o 10%.

Podmioty współpracujące: Sołtys Wsi Olszewo-Borki, Urząd Gminy w Olszewie-Borkach.

_________________________________________________________

Gmina Rzekuń

Rejon 17

asp. szt. Sławomir  Bączkowski

telefon kom. 696-497-168

telefon stacjonarny: 47 70 414 91

adres e-mail: dzielnciowy.rzekun1@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 17 – rejon usytuowany na terenie gminy Rzekuń, obejmujący następujące miejscowości:

Laskowiec, Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Nowe, Przytuły Stare, Rozwory, Susk Nowy, Susk Stary, Teodorowo, Zabiele.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem placu zabaw w miejscowości Teodorowo, gdzie w godzinach od 16.00 do 24.00 dochodzi do nieprzestrzegania przepisów dotyczących zakłócenia ciszy nocnej i porządku publicznego.

Założony cel do osiągnięcia: Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej  z art. 51 § 1 Kodeksu Wykroczeń. Bezwzględne stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Sposób oceny realizacji – ilościowy – przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami tej miejscowości, kontrola i obserwacja rejonu placu zabaw.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzekuń, Urząd Gminy w Rzekuń.

_________________________________________________________

Gmina Rzekuń

Rejon 18

mł. asp. Sławomir Matlak

telefon kom.  696-497-159

telefon stacjonarny: 47 70 414 91

adres e-mail: dzielnicowy.rzekun2@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 18 – rejon usytuowany na terenie gminy Rzekuń, obejmujący następujące miejscowości:

Borawe, Czarnowiec, Daniszewo, Drwęcz, Dzbenin, Goworki, Kamianka, Korczaki, Ławy, Rzekuń, Tobolice

ul. Zarośle, ul. Przemysłowa.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem sklepu spożywczo monopolowego „Miętowy Krokodyl” w miejscowości Rzekuń ul. Ostrowska 11a, gdzie w godzinach od 12.00 do 24.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem.

Założony cel do osiągnięcia: Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bezwzględne stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Sposób oceny realizacji – ilościowy – przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami tej miejscowości, kontrola i obserwacja rejonu sklepu.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzekuń, Urząd Gminy w Rzekuń.

_________________________________________________________

Gmina Lelis

Rejon  8

st. asp. Tomasz Olesiński

telefon kom. 696-497-146,

telefon stacjonarny: 47 70 414 92

adres e-mail: dzielnicowy.lelis1@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 8 – rejon usytuowany na terenie gminy Lelis, obejmujący następujące miejscowości:

Aleksandrowo, Białobiel, Durlasy Gibałka, Lelis, Łodziska, Obierwia, Olszewka, Siemnocha, Szafarnia, Szwendrowy Most.

Dzielnicowy, w drugiej  połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem sklepu spożywczego Michałek w miejscowości Durlasy 57 A , gdzie w godzinach popołudniowych tj. od 7 do 1000 od poniedziałku do niedzieli  dochodzi do spożywania alkoholu.

Założony cel do osiągnięcia: zmniejszenie ilości  zgłoszeń mieszkańców, oraz eliminacja zagrożenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  poprzez prowadzenie wzmożonych kontroli wskazanego rejonu oraz stosowanie właściwych    środków odziaływania wychowawczego.  

Podmioty współpracujące: Sołtys m . Durlasy, GKRPA przy UG Lelis.   

_________________________________________________________

Gmina Lelis

Rejon 9