OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Skargi i Wnioski - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Ostrołęce  

Kontakt:

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

ul. Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka

tel. 47 70 414 00 fax. 47 70 414 09

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych KMP Ostrołęka. Adres mailowy: kmpostroleka@ra.policja.gov.pl  tel. 47 70 415 79

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Miejski Policji w Ostrołęce nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 30.05.2018
Data modyfikacji : 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Żerański
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Żerański

Nawigacja

do góry