Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniemych

Pomoc dla niesłyszących i głuchoniemych

Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 

KONTAKT Z URZĘDEM 

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
ul. Janusza Korczaka 16
O7-409 Ostrołęka

 

Numer telefonu (wiadomości SMS, MMS):  696-497-211 (w godz. 8.00-15.00)

Numer faksu: 29 7601409 (Zespół Komunikacji)

Adres poczty elektronicznej: prasowy.kmpostroleka@mazowiecka.policja.gov.pl

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

Ø  imię i nazwisko;

Ø  adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość;:

Ø  sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);

Ø  wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);

Ø  wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);

Ø  wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

 

Podstawa prawna- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243).

 

Tłumacz dla osób niesłyszących i głuchoniemych

1.    Józefa Pyskło           -    tel.     794 293 312

2.    Łukasz Kowalczyk    -    tel.      728 751 465

 

Osoby głuche i niedosłyszące chcąc zgłosić pilną interwencję mogą skontaktować się z dyżurnym ostrołęckiej komendy pod
 nr tel. 797-017-471 wysyłając wiadomość tekstową.

Metryczka

Data publikacji 03.10.2012
Data modyfikacji 24.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Marczak
Osoba udostępniająca informację:
Sylwester Marczak
Osoba modyfikująca informację:
Sylwester Marczak
do góry