OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Petycje - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Biuletyn Informacji Publicznej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Ostrołęce  

Kontakt:

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

ul. Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka

tel. (0 29) 760 14 00 fax. (0 29) 760 1409.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych KMP Ostrołęka. Adres mailowy: kmpostroleka@ra.policja.gov.pl  tel. (029) 760 1579.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.07.2014 r.
o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Miejski Policji w Ostrołęce nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Metryczka

Data publikacji 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Żerański
do góry