Oferta pracy- pracownik cywilny

Pracownik gospodarczy - oferta pracy w Posterunku Policji w Czerwinie

Komendant Miejski Policji w Ostrołęce poszukuje kandydatek / kandydatów na stanowisko "robotnik gospodarczy" w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. Miejsce wykonywania pracy to Posterunek Policji w Czerwinie.

OFERTA PRACY Nr 1/2019

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W OSTROŁĘCE

Komendant Miejski Policji  

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko :

robotnika gospodarczego

w Wydziale Zaopatrzenia

 

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

 

Wymiar etatu :             0,2

liczba stanowisk pracy :   1

 

Miejsce wykonywania pracy :   

 Posterunek Policji w Czerwinie

 

Warunki pracy

 • praca fizyczna,
 • naturalne i sztuczne oświetlenie.

 

Zakres zadań :

 • sprzątanie pomieszczeń biurowych,
 • codzienne odkurzanie podłóg, chodników, ścian i mebli znajdujących się w pomieszczeniach lub na ciągach komunikacyjnych przydzielonych do sprzątania,
 • codzienne mycie podłóg, ścian zmywalnych, urządzeń sanitarnych i mebli w pomieszczeniach i na ciągach komunikacyjnych,
 • codzienne opróżnianie koszy ze śmieci i makulatury,
 • mycie okien, drzwi i innych elementów stanowiących wyposażenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych z częstotliwością zapewniającą ich czystość,
 • uzupełnianie środków myjących, papieru toaletowego, środków dezynfekujących w sanitariatach, mycie chłodziarek/ lodówek, kuchni mikrofalowych znajdujących się w pomieszczeniach socjalnych  z częstotliwością zapewnienia ich czystość,
 • wykonywanie prac o charakterze porządkowym na terenie przyległym do Posterunku Policji (np. wybieranie z koszy śmieci, zamiatanie schodów),
 • w okresie zimowym odśnieżanie schodów i przyległego terenu, usuwanie lodu i likwidowanie gołoledzi.

 

wymagania niezbędne :

wykształcenie : co najmniej podstawowe.     

 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • dyspozycyjność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

wymagania dodatkowe :

 • rzetelność,
 • dokładność,
 • obowiązkowość.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/cv i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie świadectw pracy.

 

termin i miejsce składania dokumentów:   

dokumenty należy złożyć do :   20.03.2019 roku

decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

 

Miejsce składania dokumentów :

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

ul. Janusza Korczaka 16

07-410   Ostrołęka

 

Proponowane warunki wynagrodzenia:

450,00 złotych brutto

 

Inne informacje :

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

            Życiorys/cv, list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz  własnoręcznie podpisane.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego ). Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (29) 760 15 68.

 

 

                                                                                                         

                                                                                                  KOMENDANT

                                                                                        Miejski Policji w Ostrołęce

                                                                                                 /-/

                                                                                       nadkom. Krzysztof Szymański

                                                                                       (właściwy podpis na oryginale)

Metryczka

Data publikacji 15.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Żerański
do góry